Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

     Головна мета інклюзивної школи – дати всім учням можливість повноцінного соціального життя, активної участі в житті колективу, забезпечуючи взаємодію учасників групи,  турботу одне про одного як членів співтовариства.
Завдання інклюзивної освіти полягає в організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей; розробці системи надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами; створенні позитивного клімату в шкільному середовищі.
Доцільним у процесі планування роботи  загальноосвітнього закладу щодо впровадження інклюзивної освіти  на наступний навчальний рік є дотримання:
ü  нормативно-правової бази: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»; «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; Концепції розвитку інклюзивного навчання; Програм, наказів, розпоряджень у галузі інклюзивної освіти тощо;
ü  трактування понять «інклюзивної освіти», як системи освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу; «інтеграції», як процесу введення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір; «дітей з особливими освітніми потребами», як учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми; «інклюзивної школи», як закладу освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей;
ü особистісно-орієнтованої моделі навчання:
–       вчителі визнають, що кожна дитина розвивається у власному темпі і має індивідуальні особливості;
–       вчителі діють, перш за все, як помічники (фасилітатори), а лише потім як викладачі;
–       навчання – це постійний процес;
–       учням пропонуються конкретні навчальні завдання з відомим багажем досвіду;
–       навчання в школі надихає на нові досягнення і приносить задоволення;
–       учні активно залучаються до розв’язання проблем і планування;
–       наголос робиться на розумінні основних понять;
–       вчителі створюють навчальні ситуації, орієнтовані на прямий досвід, суспільні взаємодії та дослідження;
–       вчителі сприймають запитання дітей і скеровують їхнє мислення за допомогою запитань, що потребують розгорнутої відповіді;
–       учні працюють парами і малими групами;
–       батьки розглядаються як перші вчителі та партнери;
–       спілкування з сім’ями починається на початку навчального року і продовжують до закінчення закладу;
ü наступних рекомендацій:
–       продовжити систематичне обговорення питань стосовно інтегрованого та інклюзивного навчання на нарадах, семінарах (орієнтовні теми: «Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи», «Уроки Доброти і Милосердя», «Школа – зручна для всіх», «Дивись на нас, як на рівних»);
–       співпрацювати з представниками реабілітаційних центрів, соціальних служб, медичних установ;
–       відвідувати заходи, на яких розглядаються питання щодо особливостей організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами;
–       включати в плани методичних об’єднань питання щодо специфіки роботи з дітьми з особливими потребами (результатами засідань можуть бути методичні рекомендації, буклети, бюлетні, інформаційні листівки);
–       створити творчі групи вчителів або міждисциплінарні команди, до складу яких входили б психолог, соціальний педагог, класні керівники;
–       зробити добірку спеціальних програм та підручників, наочних та дидактичних матеріалів, підшивки газет, журналів;
–       поповнювати інформаційний розділ «Радимо прочитати, ознайомитись» на стенді «Методичний куточок» матеріалами про інклюзивне та інтегроване навчання;
–       використовувати в роботі схему «Діти з особливими потребами»: